Những tháng trước đây, khi bạn mua mặt hàng tại Shopee, chỉ cần đơn hàng của bạn thỏa mãn điều kiện thì Shopee sẽ tự động miễn phí tiền vận chuyển cho bạn. Tuy nhiên từ ngày 17/9/2018 để được hỗ trợ loại phí này thì bạn phải có Mã miễn phí vận chuyển Shopee….