1b1a573e3f.jpeg

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản bắt buộc các công ty nguồn hỗ trợ, chi nhánh nhà băng nước ngoài thực hành tốt quy định về huy động vốn bằng ngoại tệ.

Theo văn bản này, để xin hứa tuân thủ các quy định của NHNN và Chỉ thị của Thống đốc NHNN về an toàn hoạt động của công ty nguồn hỗ trợ, Thống đốc NHNN bắt buộc các công ty nguồn hỗ trợ kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng nguồn hỗ trợ bằng ngoại tệ, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nguồn hỗ trợ/huy động vốn bằng ngoại tệ ở mức thích hợp, xin hứa cân đối nguồn vốn giữa huy động và cho vay, tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động cấp nguồn hỗ trợ bằng ngoại tệ.

Các công ty nguồn hỗ trợ chấp hành đúng mức lãi suất huy động được quy định; không vận dụng các giải pháp khoa học để lách, vượt trần lãi suất huy động; ngăn cấm khó khăn không lành mạnh trong huy động vốn.

Các công ty nguồn hỗ trợ tự rà soát, phát hiện những vi phạm về mức lãi suất huy động; chỉ đạo chỉnh đốn và xử lý nghiêm người đứng đầu các chi nhánh, công ty để xảy ra vi phạm, không chấp hành các quy định của NHNN.

Thống đốc bắt buộc các công ty nguồn hỗ trợ chủ động báo cáo về NHNN những công ty nguồn hỗ trợ khó khăn không lành mạnh vi phạm quy định về mức lãi suất huy động bằng ngoại tệ.

Mặt khác, thực hành các chương trình khuyến mại trong huy động vốn, cho vay đúng quy định của luật pháp và tiết giảm tối đa giá bán truyền bá, khuyến mại, săn sóc người dùng để xin hứa hiệu quả buôn bán.

Thống đốc NHNN bắt buộc NHNN chi nhánh tỉnh, tỉnh thành có văn bản chỉ đạo các công ty nguồn hỗ trợ trên khu vực chấp hành nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất huy động ngoại tệ.

Từ ngày 12/9/2017, Cơ quan Thanh tra, giám sát nhà băng và NHNN chi nhánh tỉnh, tỉnh thành công ty thanh tra, rà soát việc chấp hành các quy định của NHNN về lãi suất huy động bằng ngoại tệ.

Thống đốc NHNN bắt buộc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, trong đó tùy chừng độ vi phạm bắt buộc Thống đốc NHNN không coi xét, ưng ý bắt buộc mở mới chi nhánh, phòng đàm phán, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp nhà sản xuất mới hoặc triển khai nghiệp vụ buôn bán mới đối với công ty nguồn hỗ trợ vi phạm quy định về lãi suất huy động ngoại tệ.

Cùng với đó, tăng cường công việc giám sát diễn biến huy động, cho vay và thanh khoản bằng ngoại tệ của công ty nguồn hỗ trợ để kịp thời báo cáo Thống đốc NHNN xử lý.