EU đang thiệt hại nặng nề vì cấm vận Nga Thông tin trên được đưa ra trong bản báo cáo của Idris Jazairi, đặc phái viên Liên Hợp quốc về các vấn đề liên đới đến các tác động bị động của các lệnh cấm vận đơn phương đối với việc thực hành quyền con…

Phân tích tác động của tiền lương bình quân đến năng suất cần lao trong nền kinh tế tại hội thảo “Xu hướng vững mạnh của cần lao trong các loại hình công ty ở Việt Nam”, TS Trần Thị Minh Phương (Trường ĐH Lao động – xã hội) cho rằng, tiền lương là nguồn…