Nguyễn Kim ưu đãi lớn dịp kỷ niệm 21 năm thành lập M.K (Địa ốc) – Nguyễn Kim cùng các tập đoàn điện tử và đối tác triển khai chương trình “Nguyễn Kim – 21 năm nhiệt tình chuyên dụng cho” từ ngày 11-9 đến 30-9-2017 với những ưu đãi đặc thù. Theo đó, với…