25cd389438.jpeg
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất các nhà đầu tư BOT tiến hành xả trạm khi có mưa to gió lớn chuyên dụng cho di dân, giảm thiểu bão

Trước tình hình phức tạp của cơn bão số 10, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông tải) vừa có công điện đề xuất các nhà đầu tư BOT tiến hành xả trạm.

Cụ thể, Cục Quản lý đường bộ II chỉ đạo hàng ngũ thanh tra đường bộ liên minh với chính quyền địa phương và các nhà nhà đầu tư công trình BOT đường bộ xả trạm thu phí đường bộ khi có mưa to gió lớn để chuyên dụng cho di dân, các dụng cụ đi giảm thiểu bão và tải hành khách, sản phẩm. Cục sẽ giám sát việc xả trạm và đóng trạm thu phí tại đây.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư công trình BOT đường bộ cần lên tiêu chí phòng chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ nhằm tiêu chí cam kết an toàn, an ninh trong các đoạn tuyến chủa quản và các trạm thu phí đường bộ. Thực hiện việc xả trạm khi có đề xuất của Cục QLĐB II để chuyên dụng cho di dân, các dụng cụ đi giảm thiểu bão và tải hành khách, sản phẩm.

Những dụng cụ, đặc trưng là hành khách buộc phải ngừng ở lại các trạm thu phí đường bộ do chẳng thể tiếp diễn lưu thông trong bão, lũ sẽ được tạo điều kiện trú ẩn tại trạm các BOT. Các Nhà đầu tư công trình BOT đường bộ liên minh với các hàng ngũ chức năng của địa phương cam kết an toàn thứ tự cho dụng cụ, hành khách và sản phẩm.

Tổng cục đề xuất Cục Quản lý đường bộ II chủ trì, liên minh với các công ty, hàng ngũ chức năng trên gianh giới thực hành phương án phân luồng liên lạc cho các dụng cụ tải hành khách, sản phẩm lưu thông. Cục chủa quản đường bộ đảm đương các tỉnh miền Trung này sẽ phải liên minh các Sở GTVT và các bến xe thực hành nghiêm việc rà soát các dụng cụ trước khi xuất bến, cương quyết không cho những dụng cụ xuất bến khi bão số 10 đổ bộ vào.