1d7f0617ed.jpeg

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng quan hệ lâu dài, vị thế và sự phụ thuộc của OceanBank vào nguồn tiền tài PVN để gây sức ép và chi phối lãnh đạo OceanBank phải chi tiền lãi ngoài, nhằm thực hành mục đích tư nhân.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm đã trưng ra văn bản ngày 7/9/2010 do Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng ký. Đó là văn bản số 6843 buộc phải các công ty người tham gia thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải thực hành mở trương mục tại OceanBank, thực hành các thương lượng qua trương mục tại OceanBank bao gồm: cấp phát vốn, trả tiền, gửi tiền, và các nhà cung cấp nguồn vốn khác, trong đó có các quan hệ nguồn vốn giữa các công ty với nhau.

“Các công ty khẩn trương cộng tác với OceanBank thực hành và phải báo cáo kết quả về Tập đoàn trước ngày 15/10/2010”, nội dung văn bản chỉ đạo.

Văn bản thể hiện rất rõ ý thức chỉ đạo của ông Đinh La Thăng. Luật sư Tâm cho rằng không cần xét hình thức chỉ đạo, cần phải xét nội dung chỉ đạo và đây là chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV chứ không phải của TGĐ PVN.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm.

“Điều này có ý nghĩa rất chẳng thể xem nhẹ để xác định hành vi của Nguyễn Xuân Sơn, từ nội dung đó có thể rút ra kết luận quan hệ giữa PVN và OceanBank đã được hai Chủ tịch của hai công ty hợp nhất, hợp đồng và triển khai xin hứa hỗ trợ tối đa trước khi Nguyễn Xuân Sơn được PVN giới thiệu sang OceanBank công việc. Kể cả thời kì sau khi Nguyễn Xuân Sơn thôi chức TGĐ OceanBank để về khiến Phó TGĐ PVN”, trạng sư Tâm nhấn mạnh.

Về mặt pháp lý, quan hệ giữa hai pháp nhân PVN và OceanBank đã được xác lập bằng văn bản hợp đồng xin hứa tháng 9/2008 do chính ông Đinh La Thăng ký với Hà Văn Thắm với các xin hứa rõ ràng về sứ mệnh của PVN trong việc hỗ trợ OceanBank thực hành các nhà cung cấp nhà băng.

Hơn nữa, sau đó ý thức và nội dung văn bản hợp đồng này còn được chính TGĐ PVN và đích thân Chủ tịch PVN quán triệt đến từng công ty thuộc Tập đoàn bằng văn bản đã nêu trên.

“Từ đó có thể suy ra, ở PVN không ai có thể khiến trái hợp đồng xin hứa đó để thực hành mục đích tư nhân, đề cập cả Nguyễn Xuân Sơn. Tài thánh cũng không cho phép Nguyễn Xuân Sơn khiến trái quy định tại văn bản này. Nguyễn Xuân Sơn có dám tiêu dùng nhân cách tư nhân buộc phải các công ty gửi tiền vào PVN hay không? Đương nhiên là không! Vì thế chẳng thể quy buộc Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng quan hệ lâu dài, vị thế và sự phụ thuộc của OceanBank vào nguồn tiền tài PVN để gây sức ép và chi phối lãnh đạo OceanBank phải chi tiền lãi ngoài, nhằm thực hành mục đích tư nhân.

Suy nghĩ này không được chứng minh, khi mà đó sứ mệnh của VKS là phải chứng minh. Nếu không chứng minh được sẽ chẳng thể buộc tội Nguyễn Xuân Sơn tham ô, từ đó chẳng thể buộc phải mức án tử hình đối với Nguyễn Xuân Sơn”- Luật sư Nguyễn Minh Tâm cãi cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát trong phần luận tội đã buộc phải xử phạt Nguyễn Xuân Sơn từ 16-18 năm tù về tội cố ý khiến trái quy định của nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nguy hiểm; chung thân về tội lạm dụng chức phận cướp đoạt của cải; tử hình về tội tham ô. Tổng hợp buộc bị cáo Sơn chấp hành hình phạt tử hình.